AMBULATORIA

Izba przyjęć (dawne ambulatorium chirurgiczne)

Przy WSPR w Rzeszowie isnieje Izba Przyjęć (dawne ambulatorium chirurgiczne).
Izba Przyjęć działa całodobowo, w każdy dzień tygodnia.Do Izby Przyjęć zgłaszają się pacjenci głównie z urazami (skręcenia, stłuczenia, złamania i skaleczenia).

Lżejsze przypadki zaopatrywane są na miejscu. Izba Przyjęć dysponuje nowoczesną pracownią RTG. W przypadku cięższych urazów, pacjenci kierowani są do odpowiedniego szpitla.

Dobowo przyjmowanych jest ok. 100 pacjentów, co daje roczną ilość ok 36 tyś. pacjentów.

 

Ambulatorium stomatologiczne

Ambulatorium stomatologiczne czynne jest w dni powszednie od godz. 19 do 7, w soboty, niedziele i święta całodobowo.

Do ambulatorium stomatologicznego zgłaszają się pacjenci  wymagający wyłącznie pomocy doraźnej (np. ból zęba, krwawienie po ekstrakcji). Wysposażone jest w kompletny sprzęt stomatologiczny z wyjątkiem wypełnień amalgamatowych (preparatów rtęci).