Dzień bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym

O bezpieczeństwie kierowcy, pasażerów i pieszych rozmawiano na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
W ramach organizowanych przez ZUS – czwartej edycji „Podkarpackich dni biznesu” 22 marca  na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbył się "Dzień bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym".
 
Zmiany w przepisach o kierujących pojazdami – czyli ważne informacje dla kandydatów na kierowców i o nowych zasadach „redukcji punktów”; kontrole Straży Granicznej; Policji; Bezpieczeństwo ruchu drogowego i na przejazdach kolejowo-drogowych; pierwsza pomoc; urządzenie wspierające prowadzenie pojazdów przez osoby niepełnosprawne; przewóz towarów niebezpiecznych w dobie zamachów terrorystycznych, wypadki przy pracy i choroby zawodowe w transporcie oraz ubezpieczenia społeczne a bezpieczeństwo.
 
To tematy, które były poruszane podczas pierwszego DNIA BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE I RUCHU DROGOWYM 
organizowanym przez ZUS przy partnerstwie WSIiZ.
 
Celem organizacji tego wydarzenia było zwrócenie uwagi na nasze bezpieczeństwo. Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Pełnimy jednak różne role: kierowcy, pasażera, pieszego.
 
Warto mieć na uwadze, że Nasze bezpieczeństwo zależy od Nas samych. W wielu jednak przypadkach, konsekwencją wypadku jest korzystanie ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
 
Dlatego warto przypominać każdemu, jak ważne w naszym życiu są ubezpieczenia społeczne, jak ważne jest legalne podejmowanie zatrudnienia i opłacanie składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno przez samego przedsiębiorcę jak i jego pracowników
 
 
Zdjęcia: