Konferencja "Pacjent jako aktywny uczestnik procesu diagnostyki, leczenia oraz partycypacji w procesie stanowienia prawa"

Konferencja "Pacjent jako aktywny uczestnik procesu diagnostyki, leczenia oraz partycypacji w procesie stanowienia prawa"