KONKURS OFERT DLA LEKARZY MEDYCYNY WYKONUJĄCYCH ZAWÓD W RAMACH INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ LUB INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI NA PRZYJĘCIE OBOWIĄZKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, z siedzibą w Rzeszowie,           
   ul. Poniatowskiego 4 (35-26 Rzeszów), nr KRS 0000041775, posiadająca Regon: 690271233
oraz NIP: 813-29-02-117, zwana dalej „Udzielającym Zamówienie“.

Zaprasza do składania ofert

przez lekarzy medycyny wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w:        

 

a. zespołach wyjazdowych specjalistycznych ratownictwa medycznego,                                                                           

b. izbie przyjęć (ambulatorium chirurgicznym),                                                                                                              

c. wyjazdowej opiece lekarskiej nocnej i świątecznej                                                                                 

d. ambulatorium stomatologicznym.

e. oddziale paliatywno – hospicyjnym,

f. pracowni RTG                                                                                                 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Poniatowskiego

35-026 Rzeszów

http://www.wspr.pl/

tel./fax (17)  85-26-253 (17) 85-25-190

REGON: 690271233

NIP: 813-29-02-117

Godziny pracy Udzielającego Zamówienie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.

Osobą do kontaktów z Oferentami jest Pani Bogumiła Świtlicka - Paprocka;

tel. służbowy 017 8526600