KONKURS OFERT DLA LEKARZY MEDYCYNY WYKONUJĄCYCH ZAWÓD W RAMACH INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ LUB INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI NA PRZYJĘCIE OBOWIĄZKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, z siedzibą w Rzeszowie,              ul. Poniatowskiego 4 (35-026 Rzeszów), nr KRS 0000041775, posiadająca Regon: 690271233oraz NIP: 813-29-02-117, zwana dalej „Udzielającym Zamówienie“.

 

 

Zaprasza do składania ofert

przez lekarzy medycyny wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w:        

 

a. izbie przyjęć

b. specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego

 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

http://www.wspr.pl/

tel./fax (17)  85-26-253 (17) 85-25-190

REGON: 690271233

NIP: 813-29-02-117

Godziny pracy Udzielającego Zamówienie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.

Osobą do kontaktów z Oferentami jest Pani Agnieszka Filip

tel. służbowy 017 8526600