Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu Ratownictwa Medycznego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, z siedzibą w Rzeszowie,           
   ul. Poniatowskiego 4 (35-26 Rzeszów), nr KRS 0000041775, posiadająca Regon: 690271233
oraz NIP: 813-29-02-117, zwana dalej „Udzielającym Zamówienie“.

Zaprasza do składania ofert

 

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO WYKONYWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO KIEROWANIA POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZESPOŁACH  RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE, KIEROWCÓW, DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH, PIELĘGNIAREK

 

Udzielający zamówienia:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

tel./fax (17)85-26-253 /  (17) 85-25-190

REGON:690271233

NIP: 813-29-02-117

www.wspr.pl

Godziny pracy Udzielającego Zamówienie: od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00- 14.35

Osobą do kontaktów z Oferentami jest: p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - Jolanta Czekeirda – Stamenkovic oraz Kierownik Działu Kadr – Agnieszka Filip

 

tel. służbowy (17) 85-26-253