Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu Ratownictwa Medycznego

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO WYKONYWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO KIEROWANIA POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZESPOŁACH  RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE, KIEROWCÓW, DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH, PIELĘGNIAREK

 

 

Niniejszy konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych w art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 poz.160.) oraz art. 140,art. 141 ,art. 146, art. 147-150, art.151 ust 1,2 i 4,6, art.152, art.153 i art. 154 ust 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( (t.j.  Dz. U. 2017 poz.1938)

 

Udzielający zamówienia:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

tel./fax (17)85-26-253 /  (17) 85-25-190

REGON:690271233

NIP: 813-29-02-117

www.wspr.pl

Godziny pracy Udzielającego Zamówienie: od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00- 14.35

Osobą do kontaktów z Oferentami jest: . Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Iwanna Demyda-Musiał oraz Kierownik Działu Kadr – Agnieszka Filip

tel. służbowy (17) 85-26-253