KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO WYKONYWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO KIEROWANIA POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, PIELĘGNIARE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO WYKONYWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO KIEROWANIA POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE Niniejszy konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych w art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (. Dz. U. 2018 poz.2190 t.j z póz.zm..) oraz art. 140,art. 141 ,art. 146, art. 147-150, art.151 ust 1,2 i 4,6, art.152, art.153 i art. 154 ust 1,2i 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( (Dz. U. 2018 poz.1510 t.t. z poźn.zm.) Udzielający zamówienia: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów tel./fax (17)85-26-253 / (17) 85-25-190 REGON:690271233 NIP: 813-29-02-117 www.wspr.pl Godziny pracy Udzielającego Zamówienie: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 14.35 Osobą do kontaktów z Oferentami jest: . Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Iwanna Demyda-Musiał oraz Kierownik Działu Kadr – Agnieszka Filip tel. służbowy (17) 85-26-253 Więcej informacji w pliku poniżej.

UWAGA!!!

W związku z potrzebą dokonania zmiany treści zawartej w pliku "Konkurs Ratownictwo 2019 rok" , anuluje się dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert, a w to miejsce wprowadza się następujące:

- termin składania ofert : 05.03.2019r. - 12.03.2019r.

- termin otwarcia ofert : 12.03.2019r.

W dniu 05.03.2019 rok. Zamawiający w pliku poniżej umeścił aktualnie obowiązujący plik o nazwie " Aktualny konkurs - Ratownictwo 2019"

Przedstawiona zmiana jest wiążąca dla wszystkich zainteresowanych uczestników postępowaniem konkursowym. 

Z góry przepraszamy za zaistniałą sytuację,

Z poważaniem

Dyrekcja WSPR