Msza Św. w intencji pracowników WSPR w Rzeszowie

Z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego w dniu dzisiejszym w kościele Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie została odprawiona msza święta w intencji ratowników medycznych i pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Na tej mszy świętej, skierowanej głównie dla rodzin i dzieci, obecna była dyrekcja, przełożeni oraz pracownicy wraz z rodzinami. Uroczystość zabezpieczali także oddelegowani pracownicy pogotowia. Mszę świętą uświetnił swoją obecnością sam ks. proboszcz Zbigniew Wal, wygłaszając specjalnie przygotowaną na tę okazję homilię. Nadmienił w niej o wzajemnym uzupełnianiu się. Podczas gdy ratownicy medyczni zajmują się ratowaniem ciała od strony fizycznej, duszpasterze czynią to samo, ale od strony duchowej.

Kończąc mszę św. ksiądz podkreślił ważną rolę, jaką odgrywają ratownicy medyczni. Z uznaniem wypowiadał się o ich umiejętnościach, sprzęcie, a przede wszystkim o gotowości i chęci niesienia pomocy. Wszyscy obecni gromkimi brawami podziękowali ratownikom za ich codzienną służbę.

Po mszy świętej wszyscy chętni mogli porozmawiać z ratownikami medycznymi i zobaczyć sprzęt używany w ich codziennej pracy. Dla najmłodszych największą atrakcją była możliwość zwiedzenia karetki.

2015.10.17, Rzeszów

Zdjęcia: