OFERTA PRACY

W związku z dynamicznym rozwojem jednostki, poszukujemy pracowników medycznych na nastepujące stanowiska:

- Lekarz Medycyny
- Lekarz Chirurg, Ortopeda
- Lekarz Stomatolog
- Lekarz Systemu
spełniający wymagania okreslone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z zastrzeżeniem art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie WSPR przy ul. Poniatowskiego 4 lub drogą mailową na adres kadry@wspr.pl

Rekrutacja trwa do 12.10.2018r.
 

Przesłanie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez WSPR w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.  Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie w CV podanej niżej klauzuli:
Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Pliki do pobrania: