OFERTA PRACY

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych.

Miejsce pracy: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna m.in. za:
- Kompleksowe planowanie, przygotowywanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,  wytycznymi, obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
- Ścisła współpraca z pracownikami i ekspertami zewnętrznymi w zakresie weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia, 
- Opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZPi obowiązującymi przepisami prawa, 
- Sporządzanie i aktualizacja planów zamówień publicznych oraz planów postępowań dla instytucjizgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa,
- Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa,

Od kandydatów oczekujemy:
- Biegłej znajomości aktualnych przepisów prawa zamówień publicznych, procedur przetargowych i przepisów branżowych,
- Wyższego wykształcenia,
- Co najmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielaniu zamówień publicznych (od strony Zamawiającego),
- Umiejętność planowaniai analitycznego myślenia,
- Mile widziana znajomość przepisów z zakresu prawa finansów publicznych,
- Dorej organizacji pracy i odporności na stres,
- Samodzielności w realizacji zadań,
- Znajomości MS Office.

Oferujemy:
- Stabilne zatrudnienie,
- Możliwość rozwoju i podejmowania wyzwań zawodowych,
- Pakiet świadczeń socjalnych,
- Przyjazną atmoserę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie bądź przesłanie aplikacji (CV wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowyh) w sekretariacie WSPR w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 (II piętro) lub drogą elektroniczną na adres kadry@wspr.pl

Przesłanie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez WSPR w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.  Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie w CV podanej niżej klauzuli: Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.