Peregrynacja symboli ŚDM

Począwszy od Niedzieli Palmowej 2014roku, kiedy na Placu Św. Piotra w Rzymie symbole ŚDM, Krzyż i ikona matki Bożej Salus Populi Romani młodzież z Brazylii przekazała młodym Polakom – rozpoczęła się peregrynacja symboli ŚDM po naszym kraju. Ostatnio, były u nas w roku 2010, z okazji 25-lecia ŚDM i w ciągu dwóch miesięcy odwiedziły wówczas 39 diecezji.
 
Peregrynacja symboli ŚDM jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania kraju-gospodarza do Światowych Dni Młodzieży. Symbole pielgrzymują od diecezji do diecezji, od miasta do miasta; odwiedzają kościoły i więzienia, szkoły i szpitale. Młodzi i starsi na własnych ramionach noszą Krzyż i ikonę po ulicach, adorują je na placach i z wielką czcią całują, niczym relikwie. 
 
W dniach 1 – 11 czerwca 2015 w Diecezji Rzeszowskiej odbyła się peregrynacja symboli ŚDM. Symbole te nawiedzały nie tylko parafie czy szkoły, ale również domy pomocy społecznej, szpitale, więzienie.
 

3 czerwca symbole ŚDM nawiedziły również Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Można by zapytać: po co? Odpowiedź jest prosta, bo to tu na 3 piętrze są ci, którzy niosą krzyż cierpienia i choroby – chorzy na oddziale paliatywno-hospicyjny. Krzyż i ikonę przynieśli młodzi ze Strzelca. Ze względów „technicznych” krzyż pozostał na parkingu a na oddział wniesiona została tylko ikona. W kaplicy oddziału gdzie zgromadzili się chorzy, ich rodziny i personel odbyło się czuwanie modlitewne. Jednak najbardziej wzruszająca tak dla personelu, jak i dla chorych była „wędrówka” ikony po salach chorych. Dotknięcie Jej, ucałowanie albo po prostu popatrzenie w oblicze Matki Bożej było dla chorych umocnieniem w tych trudnych chwilach życia. 
 
„Nieście go na cały świat, jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”.
(Ojciec Święty Jan Paweł II do młodzieży - 22 kwietnia 1984).
 
x. Piotr Kura (kapelan)