PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2019

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) poniżej ( w załączeniu) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r

Pliki do pobrania: