PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017

INFORMACJA:

Dotyczy: Planu postępowań na 2017 rok:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie informuję, że zamierza przeprowadzić również

przetarg nieograniczony na dostawę 3 szt. defibrylatorów, 

szacunkowa wartość zamówienia: ok. 170000 zł

realizacja: II lub III krwartał