PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) poniżej ( w załączeniu)  przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r

Pliki do pobrania: