Pokaz Pierwszej Pomocy dla uczniów Zespołu Szkół Społecznych nr 2

5 marca 2015 w Zespole Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie odbył się Pokaz Pierwszej Pomocy dla dzieci. W zajęciach prowadzonych po raz kolejny przez zespół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, uczestniczyli uczniowie klas szkoły podstawowej,gimnazjum oraz liceum.

Program obejmował podstawowe zasady udzielania Pierwszej Pomocy, przypomnienie numerów alarmowych oraz krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa. Ze względu na zróżnicowaną wiekowo grupę odbiorców, ratownik prowadzący ćwiczenia dostosował program do ich wiedzy oraz umiejętności. Uczestnicy, zarówno Ci najmłodsi, jak również i starsi uczniowie, wykazali się wiedzą oraz determinacją przy wykonywaniu poleceń ze strony prowadzących.

Największą atrakcją dla małych ratowników była prezentacja karetki wraz z całym sprzętem, który jest na wyposażeniu ambulansu. Najmłodsi na informację o możliwości obejrzenia ambulansu, zareagowali z ogromnymi emocjami, których również nie zabrakło w przypadku starszych uczestników.

Zdjęcia: