Wyniki konkursu

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE
ul. Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów

OGŁASZA
wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 15.10 2020r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
 PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA KLINICZNEGO ODDZIAŁU
OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ WRAZ Z ZESPOŁEM OPIEKI DOMOWEJ
.
Złożono: 2 oferty
2 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez Udzielającego zamówienia warunki konkursu – zostały przyjęte.

 

Prace komisji zakończono dnia 15.10.2020r.