Z głębokim żalem informujemy...

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nieoczekiwanej śmierci naszego długoletniego Współpracownika, Kolegi, Przyjaciela.