Zajęcia z przystosowania osób niepełnosprawnych do poruszania się na terenie obiektu szkolnego

W dniu 4.03.2015 w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie Młp. odbyły się zajęcia, realizowane przez ratownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Piotra Wasylika przy współpracy z niepełnosprawną studentką Uniwersytetu Rzeszowskiego Małgorzatą Kmiotek.

Wydarzenie, mające na celu przystosowanie niepełnosprawnej ruchowo uczennicy wyżej wymienionej szkoły do warunków architektonicznych panujących w obiekcie oraz uświadomienie najbliższego środowiska o możliwych problemach, związanych z przemieszczaniem się w jego obrębie, wywarło pozytywne wrażenie na adresatce zajęć oraz jej klasie.

Ze względu na trudności z którymi napotykają się osoby niepełnosprawne, uczniowe klasy 1 gimnazjum mieli możliwość sprawdzenia swoich reakcji w sytuacji pokonywania barier budowlanych, uczestnicząc w symulacji slalomu na wózku inwalidzkim, czy też pogadance.

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie programem oraz zapotrzebowanie na zajęcia w rzeszowskich szkołach, nie będzie to ostatnie spotkanie w ramach przystosowania osób niepełnosprawnych w placówkach oświatowych.

Zdjęcia: