zamówienie poniżej 30 tys euro - Zapytanie ofertowe na dostawę licencji RDM WSPR DT/48/2018

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4. "Ogłasza zapytanie ofertowe" organizowane w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) WSPR- DT/ 48/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę Repozytorium Dokumentacji Medycznej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Więcej informacji w załączonym pliku poniżej.

         UWAGA!!!!

        W związku z wpłynięciem pytań dotyczących treści zapytania ofertowego WSPR-DT/48/2018, Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza stosowne   wyjaśnienia

Wyjasnienie tresci zapytania ofertowego WSPR-DT/48/2018 z dnia 27.11.2018

Szanowni Państwo: Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: Dotyczy: UMOWA NR …………………….. § 2 Dostawa do Zamawiającego przedmiotu umowy zrealizowana będzie z należytą starannością oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie: - dostawa licencji: do 21 dni od daty podpisania umowy, - instalacja i konfiguracja: do 30 dni od daty podpisania umowy. Pytanie 1: W związku z planowanym przez producenta wydaniem aktualizacji modułu Repozytorium EDM (początek grudnia 2018r.) Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu prac instalacyjno-konfiguracyjnych do 60 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z pierwotnymi postanowieniami wzoru umowy tj. "instalacja i konfiguracja: do 30 dni od daty podpisania umowy"