zamówienie poniżej 30 tys euro - Zapytanie ofertowe na dostawę opon 2018 dla WSPR w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4.
"Ogłasza zapytanie ofertowe" organizowane w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa z dn. 29.01.2004 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) 
 
WSPR- DT/ 34/2018
 

Zapytanie ofertowe

na dostawę opon dla 

Wojewódzkiej Stacji

Pogotowia Ratunkowego

w Rzeszowie 

Więcej informacji w załączonym pliku poniżej. 

UWAGA!!!

Dnia 19-06-2018 r. Zamawiający udostępnił aktualny formularz asortymentowo- cenowy

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

Termin składania i otwarcia ofert bez zmian 

Pytania z dnia 20;06;2018 r. : 

Chcąc przystąpić do postępowania na dostawę opon prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

 

Pytanie nr 1 

W pozycjach 21 i 22 wymagacie Państwo opon 205/60 R16 C marek Goodyear i Uniroyal, zwracamy się z prośbą o zgodę na zamianę opon dostawczych „C” na opony tzw. XL czyli wzmacniane, gdyż z informacji jakie uzyskaliśmy od wymieniopnych producentów opony dostawcze nie są przez nich produkowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/ zaproponową zmianę