zamówienie poniżej 30 tys euro- Zapytanie ofertowe na usługę transportu sanitarnego pacjentów i transportu materiałów biologicznych, przewozu krwi i jej składników.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia nie przekraczającej 30 tys. euro zaprasza do złożenia oferty : Zapytanie ofertowe na usługę transportu sanitarnego pacjentów i transportu materiałów biologicznych, przewozu krwi i jej składników. Więcej informacji w plikach poniżej.

UWAGA ZMIANA!!!

W DNIU 11-03-2019 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieścił aktualny załącznik nr 3 do przedmiotowego Zapytania Ofertowego.

W związku z powyższym anuluje się dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert a w to miejsce wprowadza się następujące: 

- termin składania ofert: 15.03.2019 r. godz. 10.00

- termin otwarcia ofert: 15.03.2019 r. godz. 10.15

Przedstawiona zmiana jest wiążąca dla wszystkich uczestników zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: 15-03-2019 r. :

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 110.000,00 zł brutto

W terminie składania ofert wpłynęły do przedmiotowego postępowania 3 oferty:

Oferta nr 1: NZOZ "Pogotowie Medyczne" mgr. Radzik Sebastian 39-2017 Grabiny 88 c za kwotę 146,500 zł brutto.

Oferta nr 2: S.O.S. Ambulans Anita Rzepska, 38-430 Miejsce Piastowe, Widacz 265 za kwotę 80,500 zł brutto.

Oferta nr 3: Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego Arkadiusz Rząsa, 35-323 Rzeszów, ul. Kujawska 5 za kwotę 162 500 zł brutto.

Dziękujemy wszystkim zaineresowanym za złożenie ofert.

Więcej informacji wkrótce

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT ZNAJDUJE SIĘ W PLIKACH DO POBRANIA