ODDZIAŁ PALIATYWNO-HOSPICYJNY

Oddział Paliatywno-Hospicyjny przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie istnieje od dnia 1 marca 1993 roku.

Całodobowy oddział opieki paliatywno-hospicyjnej sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi, których schorzenie nie oddziałuje na terapię przyczynową. Opieka ta obejmuje uśmierzanie bólu i innych objawów (leczenie objawowe),  łagodzenie  cierpień  psychicznych,  duchowych oraz wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby, jak i po śmierci chorego. Celem tych wielokierunkowych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.
Na oddział przyjmowani są przede wszystkim pacjenci w ostatniej fazie choroby nowotworowej, po skierowaniu  od  lekarza  rodzinnego   lub   lekarza   specjalisty.  Oddział  ma  charakter  szpitalny z pokojami 2-osobowymi oraz trzema salami 4-osobowymi.
 
Oddział prowadzi również Hospicjum Domowe. Opieka paliatywna sprawowana jest w domu chorego przez pielęgniarki, poprzez wykonywanie procedur pielęgniarskich, udzielanie konsultacji i pomocy w prowadzeniu chorych w domu, prowadzeniu edukacji w zakresie praktycznego sprawowania opieki. Wizyty odbywają się trzy razy w tygodniu u każdego z pacjentów.
 

Dane kontaktowe:

Oddział Paliatywno-Hospicyjny w Rzeszowie
ul. Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów
tel. 17 852 63 52, 17 860 59 59

Przy oddziale działa także fundacja "Paliacja Pomoc", posiadająca status organizacji pożytku publicznego.
Zapraszamy do odwiedzenia strony fundacji http://www.paliacjapomoc.pl

0