KIEDY WEZWAĆ KARETKĘ

Wypadki, zagrożenie życia, stany nagłe

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić pod bezpłatny numer 999 lub 112.

Karetkę wzywamy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, które mogą prowadzić do istotnego uszczerbku na zdrowiu. Wobec powyższych, pogotowie ratunkowe należy wezwać do osób poszkodowanych w wypadkach lub u których wystąpiły groźne objawy jak:

- wypadki komunikacyjne (w przypadku doznania obrażeń)
- poważne urazy (duże rany, amputacje, rozległe krwawienia)
- utrata przytomności
- zaburzenia świadomości
- nagłe niedowłady kończyn, bełkotliwa mowa
- nagły, ostry ból w klatce piersiowej
- zaburzenia rytmu serca
- drgawki
- nagła, nasilająca się duszność
- ostre reakcje uczuleniowe (obrzęki i duszności) będące reakcją na zażyty lek, użądlenie lub ukąszenie przez jadowite zwierzę
- zatrucia lekami, zwłaszcza w połączeniu z alkoholem
- zatrucia gazami, tlenkiem węgla, lub środkami chemicznymi
- uporczywe wymioty, z domieszką krwi

W  przypadku  powyższych  objawów,  gdy  jest  taka  możliwość,  można  samemu  udać  się  do  SORu  (Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) lub do najbliższego szpitala.
W przypadku zagrożenia życia lub stanach nagłych, nie jest wymagane skierowanie, a szpital nie ma prawa odmówić pacjentowi pomocy!

Nocna i świąteczna opieka lekarska

W   godzinach   od  18 do  (w dni powszednie)  i   w  dni  wolne od pracy (soboty,  niedziele  i  święta)  można  skorzystać  ze  świadczeń  nocnej i świątecznej opieki medycznej.  W ramach tych świadczeń czynne są dyżurujące ambulatoria, do których pacjent zgłasza się sam, bez skierowania, a także wyjazdowe zespoły lekarskie, które pacjent może wezwać do domu (bezpłatne wizyty domowe).

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej można skorzystać w przypadku:
- nasilenia dolegliwości znanej lub przewlekłej choroby (np. napad astmy, bez ostrej duszności, wysokie wartości ciśnienia, nie spadające po posiadanych lekach)
- infekcja dróg oddechowych, kaszel, gorączka
- bóle brzucha, nie ustępujące pomimo stosowania leków rozkurczowych
- bóle głowy, nie ustępujące pomimo stosowania leków przeciwbólowych, bez towarzyszących objawów niepokojących (inny, niż w przeszłości charakter bólu, silne zawroty, niewyraźna mowa, asymetria twarzy)
- biegunki lub wymioty
- zatrzymanie gazów i stolca
- zatrzymanie moczu, niedrożny cewnik
- bóle krzyża, stawów, kręgosłupa, kończyn
- zaburzenia zachowania w przebiegu demencji starczej, zaników korowo-mózgowych
- zaburzenia psychiczne (w przypadku braku agresji lub próby samobójczej)
W przypadku wizyty lekarskiej, pacjent możne dostać także receptę (w przeciwieństwie do wizyty zespołu ratownictwa medycznego).

Lista dyżurujących ambulatoriów i numery telefonów:

1. Centrum Medyczne MedykRzeszów, ul. Szopena 1,
- lekarz ogólny – tel. 17 850 93 84
2. Szpital Wojewódzki nr 2Rzeszów, ul. Lwowska 60
- lekarz ogólny – tel. 17 866 49 03
- lekarz pediatra – tel. 17 866 49 07
3. Przychodnia RejonowaSokołów Młp., ul. 1000-lecia 4
- lekarz ogólny – tel. 17 722 90 17
4. Przychodnia Rejonowa,Dynów, ul. Ks. Ożoga 32
- lekarz ogólny – tel. 16 652 10 35

Lista lekarskich zespołów wyjazdowych i numery telefonów:

1. Centrum Medyczne Medyk, tel. 17 850 93 84
- rejon: Miasto Rzeszów
2. Przychodnia Rejonowa Sokołów Młp., tel. 17 722 90 17
- rejon: Budy Głogowskie, Głogów Młp., Górno, Hucisko, Jasionka, Kamień, Krasne, Łąka, Łukawiec, Nienadówka, Pogwizdów Nowy i Stary, Palikówka, Przewrotne, Sokołów Młp, Stobierna, Strażów, Styków, Trzebownisko, Wola Cicha, Wólka Podleśna, Zabajka, Zaczernie
3. Przychodnia Rejonowa Dynów, tel. 16 652 10 35
- rejon: Błażowa, Błędowa Tyczyńska, Boguchwała, Borek Nowy i Stary, Brzezówka, Bzianka, Chmielnik, Dylągówka, Dynów, Futoma, Hermanowa, Harta, Hyżne, Grzegorzówka, Kielanówka, Lecka, Lubenia, Lutoryż, Łubno, Malawa, Matysówka, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Piątkowa, Siedliska, Sołonka, Straszydle, Tyczyn, Wola Rafałowska, Wola Zgłobieńska, Wólka Hyżneńska, Zabratówka, Zarzecze, Zgłobień

Pomoc chirurgiczna, stomatologiczna, okulistyczna

1. Izba Przyjęć (dawne ambulatorium chirurgiczne) przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4
- chirurg/ortopeda - tel. 17 852 66 01 (czynne całodobowo)
2. Ambulatorium Stomatologiczne przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4
- stomatolog - 17 860 59 50  (czynne od 19 do 7 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta)
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina - ul. Szopena 2 i Szpital Miejski im. Jana Pawła II - ul. Rycerska 4
- okulista (
od 19 do 7 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta - w przypadku nagłych stanów okulistycznych - uraz, ciało obce, oparzenie, krwawienie)