KIEROWNICTWO

Dyrektor
Andrzej Kwiatkowski

Wykształcenie:
  Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Zarządzanie w Służbie Zdrowia
- Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, Zarządzanie podmiotami    leczniczymi - Profesjonalny Menadżer placówki medycznej
  Studia magisterskie
- Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, Uniwersytet Rzeszowski

Kursy i szkolenia
 Zarządzanie:
- Kompetencje menedżerskie - warsztat zarządzania, Laboratorium Arkanów Biznesu, Katowice
- Inwestycja w kadry, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, WYG International Sp.z o.o., Warszawa
- Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, WYG International Sp.z o.o., Warszawa
- Trudny Pracownik, Laboratorium  Arkanów Biznesu, Katowice
- Auditor wewnętrzny, VULPES GK Sp.z o.o., Bieruń
- Rachunek kosztów, informacja zarządcza oraz restrukturyzacja i konsolidacja podmiotów leczniczych w ramach realizacji projektu unijnego, Warszawa
  Marketing i sprzedaż
- Umiejętności psychologiczne w sprzedaży, Ewolucja, Warszawa
- Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez populatyzację wiedzy na temat technologii ICT, Sopot
  Inne
- Organizacja służb ratownictwa medycznego w państwach Europy zachodniej w ramach uczestnictwa w projektach międzynarodowych.

tel. 17 852 62 53
wspr@wspr.pl
 
Dyrektor ds. Lecznictwa
lek. med. Iwanna Demyda-Musiał

 
  Wykształcenie:
- Akademia Medyczna w Łodzi (2002)
  Specjalizacje:
- Anestezjologia i intensywna terapia (2013)
- Medycyna ratunkowa (w trakcie specjalizacji)

 
 
tel. 17 852 62 53
demyda@wspr.pl
 

Główna Księgowa

Anna Chorzępa
 
  Wykształcenie:
- Ekonomiczne

  Szkolenia i kursy branżowe z zakresu:
- podatków
- rachunkowości i finansów
- planowanie i sprawozdawczość w podmiotach leczniczych