PIERWSZA POMOC

Zanim Pogotowie dotrze do osoby poszkodowanej, od Ciebie zależy czy powróci ona do pełni zdrowia. Pamiętaj, masz tylko cztery i pół minuty na uratowanie czyjegoś życia. Dlatego musisz znać kilka prostych zasad.

 1. Dobry ratownik to żywy ratownik – zadbaj o bezpieczeństwo swoje, poszkodowanego i osób postronnych, rozejrzyj się czy nic Wam nie zagraża, nie ryzykuj.
 2. Sprawdź reakcje poszkodowanego – potrząśnij za ramiona i zapytaj „Czy wszystko w porządku?”.
 3. Jeśli reaguje pozostaw go w pozycji w jakiej go zastałeś, dowiedz się więcej o stanie zdrowia, zadzwoń pod nr. 999 lub 112 jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Jeśli poszkodowany nie reaguje poproś kogoś o pomoc, odwróć na plecy.
 5. Udrożnij drogi oddechowe i oceń oddech – odchyl głowę poszkodowanego ku tyłowi, unieś żuchwę i przez 10 sekund oceniaj (wzrokiem, słuchem, czuciem) czy oddech jest obecny i czy jest prawidłowy.
 6. Jeśli oddech jest prawidłowy ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, zadzwoń pod nr.999 lub 112, oceniaj stan poszkodowanego regularnie.
 7. Jeśli oddech jest nieprawidłowy lub nie ma go wcale poproś kogoś o wezwanie pomocy i przyniesienie defibrylatora AED jeśli jest dostępny. Jeżeli jesteś sam, użyj telefonu komórkowego do wezwania pomocy, pozostaw poszkodowanego tylko w ostateczności.
 8. Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej:
  - Uklęknij obok poszkodowanego

  - Ułóż nadgarstek jednej ręki na środku jego klatki piersiowej (dolna połowa mostka), na nim ułóż nadgarstek drugiej ręki, upewnij się że nacisk nie będzie kierowany na żebra poszkodowanego.
  - Wykonuj uciśnięcia klatki piersiowej z częstotliwością co najmniej 100/min lecz nie przekraczaj 120/min. Po każdym uciśnięciu zwalniaj nacisk na klatkę piersiową, nie odrywając rąk od mostka.

  - Po wykonaniu 30-tu uciśnięć klatki piersiowej ponownie udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego, weź normalny wdech, obejmij szczelnie swoimi ustami usta poszkodowanego i wdmuchuj powietrze przez około 1 sekundę, obserwując jednocześnie czy unosi się klatka piersiowa (jest to skuteczny oddech ratowniczy). Powtórz tę czynność. Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy nie spowoduje uniesienia się klatki piersiowej, wykonaj   następujące   czynności: -   sprawdź   jamę   ustną   i   usuń   ciała   obce,  -  potwierdź   prawidłowe  odchylenie  głowy i uniesienie żuchwy, nie podejmuj więcej niż dwie próby wentylacji przed każdorazowym podjęciem uciskania klatki piersiowej.
  - Ponownie ułóż dłonie w prawidłowy sposób na mostku poszkodowanego i wykonaj kolejnych 30 uciśnięć.
  - Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30:2.
  - Nie  przerywaj  resuscytacji  do  momentu: -  przybycia  i  przejęcia  przez  ratowników  działań, -  kiedy  poszkodowany  zacznie  reagować (poruszy się, otworzy oczy), - wyczerpania własnych  sił.

Jeżeli dostępny jest defibrylator AED postępuj według głosowych poleceń z urządzenia.