Ankieta

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań anonimowej ankiety, której zawartość ma służyć ocenie zadowolenia z udzielania świadczeń medycznych przez WSPR Rzeszów. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom świadczeń medycznych udzielanych w naszej placówce, będą cenną wskazówką, które obszary działalności powinny ulec poprawie. Za poświęcenie kilku minut bardzo dziękujemy.

1. Ankieta z satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej przez Zespół Ratownictwa Medycznego   --->

2. Ankieta z satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej przez Dyspozytora Medycznego   --->

3. Ankieta z satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej przez Izbę Przyjęć   --->