ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

Pogotowie Ratunkowe w Rzeszowie świadczy odpłatne usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych, sportowych, kulturalnych i okazjonalnych.

Istnieje możliwość zabezpieczenia jednorazowej imprezy, jak również imprez cyklicznych.

Posiadamy wykwalikowaną kadrę i profesjonalny sprzęt, usługa zawsze jest dostosowana do rodzaju imprezy oraz Państwa wymagań.
Posiadamy zabezpieczenie w formie:
- ambulans - zespół specjalistyczny (lekarz + ratownik medyczny + kierowca-ratownik medyczny)
- ambulans - zespół podstawowy (ratownik medyczny + kierowca-ratownik medyczny)
- zespół mobilny-pieszy (dwóch ratowników medycznych)
- zespół transportowy (kierowca + ratownik medyczny lub sanitariusz)
- stacjonarny punkt medyczny (ratownicy medyczny)

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych. Opina wydawana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 181).

1. Pismo dotyczące wydania opinii powinno zawierać:
- dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon)
- osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy)
- termin imprezy
- lokalizacja imprezy
- przewidywana ilość uczestników
- informacje dodatkowe, które organizator imprezy uzna za stosowne
Pismo należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4. Sekretariat czynny jest w godzinach od 7 do 14:30.

2. Od 1 kwietnia 2015 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie za wydanie opinii pobiera opłatę w wysokości 100 zł. Możną ja uiścić bezpośrednio w kasie (czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 14) lub przelewem na konto bankowe:
BZ WBK   91 1500 1100 1216 5001 0970  0000

3. W przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego imprezy przez inne podmioty niż Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie należy w terminie do 10 dni przez planowaną imprezą zgłosić w sekretariacie WSPR (osobiście, pisemnie fax-em lub mailowo) nazwę i ades jednostek realizujących zabezpieczenie medyczne oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie imprezy.
Brak takiej informacji we wskazanym terminie skutkować będzie uznaniem wydanej opinii za negatywną w związku z niespełnieniem wymagań i zawiadomieniem organu uprawnionego do wydawania decyzji o braku u organizatora imprezy pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia medycznego.

Kontakt w sprawie zabezpieczeń imprez masowych:

tel.: 17 852 62 53
e-mail: wspr@wspr.pl

Większe imprezy, które dotąd zabezpieczaliśmy:
- okazjonalne: zabezpieczenie przyjazdu ważnych osobistości (Prezydent RP, Premier)
- kulturalne: Sylwester na rzeszowskim rynku, Koncert AC/DC
- sportowe (Rajd Rzeszowski, Gala MMA, PlusLiga Piłki Siatkowej, Rozgrywki Speedway Stal Rzeszów)

0