DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA

Pierwsza  dyspozytornia  medyczna  w  Rzeszowie  znajdowała  się  przy  ul.  Poniatowskiego 6 obecnej Szkole Ratownictwa Medycznego.

Po połączeniu Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego utworzono Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4, tu też przeniesiono dyspozytornię.
Funkcjonowała ona do roku 2002, w którym to została przeniesiona do budynku straży pożarnej przy ul. Mochnackiego, gdzie działała przy dyspozytorni CPR.

Na początku roku 2013 zaczęto remont dawnych budynków kolumny transportu sanitarnego przy ul.    Wyzwolenia    4    z    myślą   o   przeniesieniu    dyspozytorni.   Były     to    plany   sięgające w przyszłość, gdyż wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zakładał utworzenie skoncentrowanej dyspozytorni medycznej.

W maju 2013 roku dyspozytornia medyczna została przeniesiona na ul. Wyzwolenia 4 do wyremontowanych budynków. Od tego czasu zaczęły się przygotowywania do przyłączenia dyspozytorni z 3 powiatów.

Przygotowania musiały objąć ujednolicony system przyjmowania zgłoszeń, a także modernizację obecnego systemu łączności. Konieczne okazało się zmodernizowanie obecnych stacji odbiorczo-nadawczych, a także wybudowanie nowych, w celu pokrycia łącznością radiową całego przyłączanego obszaru.

W dniu 1 lutego 2014 roku zakończył się ostatni etap modernizacji, w którym przyłączono 3 powiaty, jednocześnie inaugurując powstanie Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej w Rzeszowie.

14 września 2015 roku zakończył się z kolei remont obecnej dyspozytorni. Zmiane uległa także nazwa dyspozyorni, która od teraz zmieniła nazwę na Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną w Rzeszowie. Ponad półtoraroczne działanie dyspozytorni w nowych warunkach wykazało konieczne zmiany w jej funkcjonowaniu. Remont miał na celu nie tylko poprawę warunków i komfortu pracy dyspozytorów, ale przede wszystkim jeszcze lepszej opieki nad pacjentami. Wymieniony został praktycznie cały system teleinformatyczny oraz instalacje elektryczne. Dyspozytornia w chwili obecnej jeszcze lepiej zabezpieczona jest przed niepożądanymi sytuacjami, posiada własne zasilanie energetyczne oraz rezerwowe dostępy do sieci internetowej i telefonicznej. Na początku 2018 roku Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna zmieniła nazwę na Dyspozytornię Medyczną.

Dyspozytornia Medyczna w Rzeszowie jest jedną z najbardziej i najlepiej zinformatyzowanych informatycznie i cyfrowo dyspozytorni w Polsce. 

W maju 2017 roku w Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Rzeszowie wprowadzono ogólnopolski System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWDPRM).

Każdy z 17 ambulansów wyposażony został w mobilny tablet, na którym zespół wypełnia Kartę Zlecenia Wyjazdu i Kartę Medycznych Czynności Ratunkowych. Dyspozytor zna także aktualną pozycję zespołu oraz prędkość z jaką się porusza. Dzięki panelowi statusów, dyspozytor medyczny wie także, z dokładnością co do sekundy, na jakim etapie realizacji jest zlecenie wyjazdu. Gdy zapada decyzja o wysłaniu karetki do pacjenta, ratownicy medyczni otrzymują wszystkie potrzebne dane drogą elektroniczną - na tablet i komórki.

Obecnie dyspozytornia obsługuje cztery powiaty, rzeszowski, leżajski, łańcucki i niżański oraz miasto Rzeszów. Obszar ten jest zamieszkały przez 561 464 tyś osób (nie licząc osób dojeżdżających do pracy i studentów). W 12-godzinnym systemie zmianowym dyżur pełni 4 dyspozytorów medycznych, którzy dysponują 17 zespołami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego:

- powiat rzeszowski (liczba ludności - 163 859+180 031): 7 zespołów podstawowych i 3 specjalistyczne

- powiat leżajski (liczba ludności - 70 230): 2 zespoły podstawowe i 1 specjalistyczny
 

- powiat łańcucki (liczba ludności - 79 623): 1 zespół podstawowy i 1 specjalistyczny

- powiat niżański (liczba ludności - 67 721): 1 zespół podstawowy i 1 specjalistyczny

Dyspozytornia posiada także bezpośrednie łącza z najważniejszymi służbami ratowniczymi, szpitalami i instytucjami.

Obecnie wykorzystywane są 4 stanowiska dyspozytorskie, utrzymywane w gotowości jest także jedno stanowisko rezerwowe.

W ciągu doby odbieranych jest ok. 300 telefonów, a karetki wyjeżdżają średnio ok. 130 razy. Dyspozytor medyczny poświęca na rozmowę średnio ok. 2 min 16 sek.

Zdjęcia: