loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Dostawa ambulansu typu „C” wraz z wyposażeniem medycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

WSPR-DT/3113/15/2022

LINK

Skip to content