loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON, oleju napędowego ON o podwyższonych parametrach (premium) i benzyny bezołowiowej dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – zakup interwencyjny

Nr postępowania: WSPR-DT/3113/14/2022  

link

Skip to content