loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania i licencji, systemu gaszenia gazem wraz z usługą instalacji, montażu, konfiguracji i wdrożenia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Nr postępowania WSPR-DT/3113/7/2022

link

Skip to content