loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Ogłoszenie o zamówieniu „Sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych  dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” 

„Sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych  dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”

 

Numer postępowania:  WSPR-DT/3113/5/2022

 

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

Skip to content