loader image

O NAS

Kliniczny Oddział

Opieki Paliatywno-Hospicyjnej

Istnieje od dnia 1 marca 1993 roku

Całodobowy oddział opieki paliatywno-hospicyjnej sprawuje wielo-dyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi, których schorzenie nie oddziałuje na terapię przyczynową. Opieka ta obejmuje uśmierzanie bólu i innych objawów (leczenie objawowe), łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych oraz wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby, jak i po śmierci chorego.Celem tych wielokierunkowych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

Uśmiech, Serdeczność

Oddział prowadzi również Hospicjum Domowe. Opieka paliatywna sprawowana jest w domu chorego przez pielęgniarki, poprzez wykonywanie procedur pielęgniarskich, udzielanie konsultacji i pomocy w prowadzeniu chorych w domu, prowadzeniu edukacji w zakresie praktycznego sprawowania opieki. Wizyty odbywają się trzy razy w tygodniu u każdego z pacjentów.

Oddanie, Poświęcenie

Dokładamy wszelkich starań, by każdy z naszych pacjentów otrzymał taką opiekę na jaką zasługuje.

Wykwalifikowany Zespół

Na oddział przyjmowani są przede wszystkim pacjenci w ostatniej fazie choroby nowotworowej, po skierowaniu od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. Oddział ma charakter szpitalny z pokojami 2-osobowymi oraz trzema salami 4-osobowymi.

Galeria

Skip to content