loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Rozszerzenie funkcjonalności systemu AMMS o zakup 4 licencji modułu do obsługi Apteki Głównej (Magazynu Głównego Aptecznego) spełniającego minimalne wymagania zgodnie z funkcjonalnościami z załącznika nr 3 z nadzorem autorskim do 31.12.2022 r. oraz migracja posiadanego magazynu gospodarczego (InfoMedica – Gospodarka Materiałowa) do systemu AMMS wraz z pracami wdrożeniowymi i szkoleniem pracowników

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/15/2022

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

====================================================================================================================================

15_wybór najkorzystniejszej oferty

Skip to content