loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Usługa wykonania audytu bezpieczeństwa potwierdzającego zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w wyniku zrealizowania przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie działań wdrożeniowych i szkoleniowych zgodnie z zarządzeniem z dnia 20 maja 2022r. nr 68/2022/BBIICD oraz z zarządzeniem z dnia 20 września 2022r. nr 117/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/18/2022

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

Skip to content