loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Wykonanie robót budowlanych dla zadań: Zadanie 1: „Modernizacja części dachu głównej bazy transportu i stacjonowania ambulansów WSPR w Rzeszowie” Zadanie 2: „Modernizacja placów dróg i pasa zieleni przy budynku WSPR w Rzeszowie al. Wyzwolenia 4”- postępowanie powtórzone.

Nr postępowania WSPR-DT/3113/10/2022

link

Skip to content