loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 12 maja 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Dentystów w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia

 

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

 

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 12 maja 2022 roku

na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych przez:

Lekarzy Dentystów

w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia

 

 

 

Wpłynęła 1 (jedna ) ofert.

1 oferta zostało prawidłowo złożona, odpowiada warunkom określonym w SWKO
i została przyjęta przez Komisję.

 

 

Prace Komisji zakończono dnia 12.05.2022r.

 

Skip to content