loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14 lipca 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: lekarza Izby Przyjęć

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14 lipca 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

lekarza Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

 w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

 w RZESZOWE Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14 lipca  2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

lekarza Izby Przyjęć WSPR 

 

Złożono:

2 oferty

2 oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez Udzielającego zamówienia warunki konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace komisji zakończono dnia 14.07.2022r.

Skip to content