loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 16 września 2022 roku. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

 

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 16 września 2022 roku.

na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego 

w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

 

Wpłynęło 28 ofert.

28 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i zostały przyjęte przez Komisję.

0 ofert  zostały nieprawidłowo złożone, nie odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i  zostały odrzucone przez Komisję

 

Prace komisji zakończono dnia 16.09.2022 r.

 

Skip to content