loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 18 maja 2022 roku na udzielanie  świadczeń  przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 18 maja 2022 roku

na udzielanie  świadczeń  przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego

w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

Wpłynęło 46 (czterdzieści sześć ) ofert.

46 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i zostały przyjęte przez komisję.

0 ofert  zostały nieprawidłowo złożone, nie odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i  zostały odrzucone przez Komisję

 

Prace komisji zakończono dnia 18.05.2022r.

Skip to content