loader image

Konkursy

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26.07.2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

  1. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

 

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26.07.2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

.

Złożono:

1 (jedną) ofertę  na  lekarzy Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

 

Jedna oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez Udzielającego zamówienia warunki konkursu  została przyjęta.

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez Udzielającego zamówienia warunków konkursu –  brak.

 

 

 

 

 

 

 

Prace komisji zakończono dnia 26.07.2022r.

Skip to content