loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27 października 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: lekarzy Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
w RZESZOWIE

 

35-026 Rzeszów

ul.Poniatowskiego 4

 

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27 października 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  lekarzy Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego

Wpłynęło  3  oferty.

3 oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

 

 

 

Prace komisji zakończono dnia 27.10.2022r.

 

Skip to content