loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27 września 2022r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę Izby Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

 

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

 

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27 września 2022 roku.

na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Pielęgniarkę Izby Przyjęć

 

 

Wpłynęła 1 oferta.

1 oferta została prawidłowo złożona, która odpowiada warunkom określonym w SWKO i została przyjęta przez Komisję.

 

Prace komisji zakończono dnia 27.09.2022 r.

 

Skip to content