loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31.10.2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Dentystów Ambulatorium Stomatologicznego w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
w RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31.10.2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 Lekarzy Dentystów Ambulatorium Stomatologicznego

w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

.

Wpłynęła:  1 (jedna) oferta

 

1 (jedna) oferta została prawidłowo złożona, odpowiada warunkom określonym w SWKO i została przyjęta przez Komisję.

 

 

 

 

 

Prace Komisji zakończono dnia 31.10.2022r.

Skip to content