loader image

Konkursy

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31.10.2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31.10.2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 Lekarzy Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

 

.

Wpłynęła 1 ( jedna)  oferta.

1 (jedna)  oferta została prawidłowo złożona, odpowiada warunkom określonym w SWKO
i została przyjęta przez Komisję.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace Komisji zakończono dnia 31.10.2022r.

 

 

Skip to content