loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Zakup 14 sztuk plecaków medycznych dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/14/2022

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

====================================================================================================================================

14_wybór najkorzystniejszej oferty

Skip to content