KONTAKT

 

 

Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

 

Dyrektor: Andrzej Kwiatkowski

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: Iwanna Demyda-Musiał

Adres do korespondencji:
ul. Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów
NIP: 813 29 02 117

Kontakt:

Sekretariat:

tel. 17 852 62 53
fax. 17 852 51 90
mail: wspr@wspr.pl

Księgowość:

tel. 17 852 62 54

Płace:

tel. 17 860 59 74

Kadry:

tel. 17 852 66 00

Izba Przyjęć:

tel. 17 852 66 01