loader image

Współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim

Działając w oparciu o art. 89 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 633), Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zawarła umowę z Uniwersytetem Rzeszowskim o udostępnienie Jednostek Organizacyjnych podmiotu leczniczego. Na podstawie powyższej umowy, Uniwersytet prowadzi w udostępnionych jednostkach organizacyjnych zajęcia dydaktyczne tj. zajęcia praktyczne, ćwiczenia kliniczne, praktyki zawodowe dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Skip to content