loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Wojewódzka Stacja pogotowia ratunkowego w Rzeszowie
Zaprasza do składania OFERT

Wznowienie usług dla sprzętowej zapory sieciowej Fortigate-101E na 12 miesięcy w tym (Unified Threat Protection (UTP), 24×7 Forticare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) oraz usługa HEZO Assistance Care dla rozwiązań Fortigate FG100-200 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

 Nr postępowania: WSPR-DT/3111/22/2021 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie

>> Więcej <<
Skip to content