loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Wojewódzka Stacja pogotowia ratunkowego w Rzeszowie
Zaprasza do składania OFERT

Rozszerzenie funkcjonalności systemu AMMS o zakup 4 licencji modułu do obsługi Apteki Głównej (Magazynu Głównego Aptecznego) spełniającego minimalne wymagania zgodnie z funkcjonalnościami z załącznika nr 3 z nadzorem autorskim do 31.12.2022 r. oraz migracja posiadanego magazynu gospodarczego (InfoMedica – Gospodarka Materiałowa) do systemu AMMS wraz z pracami wdrożeniowymi i szkoleniem pracowników

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/15/2022 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie

>> Więcej <<

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań; Zadanie 1: Modernizacja części dachu głównej bazy transportu i stacjonowania ambulansów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Zadanie 2: Modernizacja placów, dróg i pasa zieleni przy budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Al. Wyzwolenia 4

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/12/2022 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie

>> Więcej <<
Skip to content